Tuesday, August 07, 2012

Toni Gonzaga was rushed to the hospital!

She was diagnosed her with a gastro-intestinal problem.


Last Sunday she force her self to work in "ASAP" and in "The Buzz" but that didn't last long for she fell ill once again. She said, “Sabi ko kung kaya ko pang tiisin, natiis ko naman. Nag-medication kami and then sa 'The Buzz' marami kaming balita. Sabi ko kung present ako sa 'ASAP' diretso ko na hanggang 'The Buzz,'"

Toni started to feel sick last Thursday, “Nagsimula sa empatso hanggang sa 'di natunawan, hanggang nagtu-throw up na, hindi na napu-poo-poo," .

“Siguro sa trabaho daw o kinakain. Normal lang daw na may ganon, kaya lang nagkakataon. Kaya hinay-hinay daw sa pagkain,"  

- I hope Toni gets better soon...

-shaw

No comments: