Friday, August 24, 2012

Bangs Garcia sells her painting!

This is Bangs Garcia's other side, the painter...


Bangs already have two exhibits and she sells her artwork at P150,000. This is thanks to her mentor, Art dela Cruz after taking lesson on painting.

Bangs shared her experience in learning how to paint starting October last year,

“Nag-meeting muna kami sa Rockwell para mag-shopping ng painting materials. Kinakabahan ako kasi ‘di ko alam kung ano ang pipiliin ko, pero tinuruan niya ako,” 

“We started that same day sa bahay niya sa Makati,” 

“Tinuruan niya ako, craypas on sandpaper para makita niya ako kung paano mag-combine ng colors.”

“Sobrang na-flatter ako. ‘Yung mga kaibigan ko hindi makapaniwala. I’m really proud of myself,”  -- Bangs is proud of her self.

-shaw

No comments: