Tuesday, July 10, 2012

Rest in Peace Dolphy!

✞Rodolfo "Dolphy" Vera Quizon
Philippine King of Comedy
July 25, 1928-July 10, 2012
Age 83

It is confirmed, the Comedy King had passed away.

Earlier today, doctors said "Dolphy not as lucid & active as yesterday and is seldom awake. Doctors have advised to give him rest day today"

Dolphy was pronounced dead at 8:34 PM at Makati Medical Center's ICU.

Today, he will be with God until the rest of eternity. No more pains and sufferings but only love and overwhelming joy with the Lord!

Condolences to his family...He will forever remain in our hearts!

Stay tuned for details on Dolphy's passing.

*** Update:

Here is the Official statement of the Makati Medical Center on Dolphy's death:
We would like to inform the public that Mr. Rodolfo "Dolphy" Quizon, passed away today, at 2034H (8:34PM) due to Multiple Organ Failure, secondary to complications brought about by Severe Pneumonia, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, and Acute Renal Failure.  

We join the entire Filipino Community in praying for the soul of Mr. Quizon and his dearly beloved family and friends.  

To the Quizon Family, we extend our deepest condolences.
***Update:

Here's the official Statement of President Aquino on the passing of Dolphy Quizon, July 10, 2012:
Pahayag
ng
Kagalang-galang Benigno S. Aquino III
Pangulo ng Pilipinas
Sa pagpanaw ni Rodolfo Quizon Sr.
[Ika-10 ng Hulyo 2012]

Mabuting tao si Dolphy, at kinatawan niya ang karaniwang Pilipino: malalim magmahal, masayahin, may respeto sa kapwa, at handang harapin ang mga hamon ng tadhana. Nagmula siya sa isang henerasyong dumaan sa maraming pagsubok—at sa pakikipagsapalaran ay natutong maging mapagpakumbaba, matapat, at matulungin. Hindi kailanman niya tinalikuran ang mga kaibigan, at ang sambayanang naging bukal ng kanyang mga tagumpay.

Sa loob ng mahabang panahon, ipinakita sa atin ni Dolphy na anumang pagsubok ay may katuwang na pag-asa at ligaya; mulat siyang anumang problema ay mapangingibabawan ng positibong pagtanaw sa kapalaran. Binago niya hindi lamang ang kaniyang industriya, kundi maging ang pambansang kamalayan: sa pamamagitan ng kaniyang sining, pinalawak ni Dolphy ang ating pananaw, at binigyan tayo ng kakayahang suriin, pahalagahan, at hanapan ng ngiti ang mga pang-araw-araw na pangyayari sa buhay ng bawat Pilipino.

Nakikiisa ako at ang aking pamilya, sampu ng ating mga kasamahan sa gobyerno, sa pagluluksa ng Pamilya Quizon ngayong gabi. Ang pagpanaw ni Rodolfo Quizon Sr.—ang nag-iisang Hari ng Komedya—ay tiyak na nagdudulot ng lumbay sa isang bansang matagal niyang pinasaya.

***

Personally, Dolphy is so much a part of my childhood. Since I was a child I'm already found of watching movies. And Dolphy's movies are always a part of them.

It saddens me that Dolphy had passed but I know he is in a better place now. God had called him, it is time for him to make all the angels and saints laugh. Just like what he did while he was still here on Earth.

-shaw

No comments: